Reklamační řád pro zásilkový obchod

  1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.
  2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
  3. Kupující je povinen prohlédnout a přepočítat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě  poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
  4. Reklamace poškození výrobku vzniklého z přepravy, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 2 dnů. Pozdější reklamace poškození výrobku již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.
  5. Reklamace a to formou zásilky nebo osobní návštěvy se přijímají pouze na adrese Mgr.Eva Škrovová,Michal Škrov,Husova 511,373 82 Včelná v pracovní době Po-Pá 8 - 17hod.
  6. Reklamovaný výrobek je nutné zaslat v řádném obalu spolu s kopií dokladů o nákupu, řádným popisem závady a nárokem, který se uplatňuje.
  7. Společnost Škrov nenese odpovědnost za škodu způsobenou přepravcem při zasílání reklamace.
  8. Reklamace se vyřizují do 30 dnů ode dne doručení výrobku společnosti Škrov.

Přihlášení